Ustawa transgraniczna w praktyce

15 listopada 2014 weszła w życie tzw. ustawa transgraniczna, która nadała pacjentom prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z tą ustawą pacjent ubezpieczony w Polsce (NFZ), który leczył się na terenie Unii Europejskiej może otrzymać zwrot kosztów leczenia według stawek kraju ubezpieczenia (w Polsce wg stawek NFZ), do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku.
Dzięki wprowadzeniu powyższych przepisów, nasza klinika położona zaledwie 3 km od granicy, w Czeskim Cieszynie, może pomagać pacjentom w szybkim zoperowaniu zaćmy za granicą z gwarancją zwrotu kosztów przez NFZ. Zwrot kosztów zabiegu odbywa się na podstawie szeregu dokumentów, które Państwo otrzymają od nas po przeprowadzonym zabiegu. Dokumenty do refundacji:
• Wypis
• Skierowanie
• Wniosek o zwrot kosztów
• Prawidłowo wystawiona, opłacona faktura
Nie należy obawiać się wypełniania dokumentów, z naszej kliniki wychodzą Państwo z kompletem dokumentów, w zaadresowanej kopercie, do Was należy nadanie listu na poczcie.
Serdecznie zapraszamy do Czeskiego Cieszyna, do naszej kliniki okulistycznej.