Jak funkcjonują placówki medyczne w dobie epidemii?

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W pierwszym okresie pandemii większość operacji, w tym również operacje zaćmy, które wykonujemy w TMC musiały zostać wstrzymane. Abyśmy mogli na nowo rozpocząć wykonywanie zabiegów, zostaliśmy zobowiązani do wprowadzania procedur bezpieczeństwa. Nasi eksperci w trosce o zdrowie pacjentów i personelu przygotowali je w oparciu o wytyczne przedstawione przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz zalecenia czeskich placówek.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze procedury, na podstawie, których działają placówki medyczne, w tym również nasza Klinika.

1. W każdej placówce medycznej, należy umieścić w widocznym miejscu numery telefonów do:
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
firmy wykonującej transport sanitarny,
do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

2. Cały personel medyczny powinien zostać poinstruowany odnośnie przestrzegania zasad higieny, szczególnie dotyczy to zasad mycia i dezynfekcji rąk oraz zdjęcia biżuterii i zegarka podczas pracy.

3. Personel powinien zostać również przeszkolony na wypadek podejrzenia u pacjenta zakażenia koronawirusem.

4. Rejestrację pacjentów każda placówka medyczna musi zorganizować tak, aby byli od siebie w odległości co najmniej 2 metrów.

5. Należy dezynfekować powierzchnię po każdym pacjencie, który przebywał w pomieszczeniu oraz zadbać o to, aby personel sprzątający dokładnie odkażał powierzchnie i innego typu sprzęty.

6. Kilka razy w ciągu dnia należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa

Poza wyżej wymienionymi wytycznymi, w TMC obowiązują także procedury, które towarzyszą nam od pewnego czasu w większości sfer życia publicznego (maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk itd.).

Infolinia – udzielanie informacji

W pierwszej kolejności pracownicy infolinii informują naszych pacjentów o środkach ostrożności i zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusa Covid-19. Podczas rozmowy z pacjentem i potwierdzeniem wizyty, nasi pracownicy przeprowadzają ankietę odnośnie ogólnego samopoczucia pacjenta. Są również dostępni do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań związanych z organizacją wizyty podczas dnia zabiegowego +48 690 412 288.

Dzień zabiegowy

Na miejscu w Klinice, w dniu zabiegu każdemu pacjentowi mierzona jest temperatura.

Dodatkowo przy wejściu do Kliniki znajduje się płyn dezynfekujący do rąk.

Każdy pacjent zanim wejdzie do Kliniki dostanie jednorazową maseczkę ochronną. Maseczka ta jest wymieniana na nową przed wejściem na salę operacyjną. Pacjenci dostają również fartuchy ochronne.

Osoby towarzyszące pacjentom w czasie trwania kwalifikacji i zabiegu proszone są o oczekiwanie poza Kliniką w miejscu do tego wyznaczonym.

Przedstawione wytyczne maja na celu zminimalizowanie do minimum rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. W trosce o zdrowie naszych pacjentów oraz całego naszego personelu z należytą starannością i pod okiem naszych ekspertów wprowadzamy procedury bezpieczeństwa. Nasz personel oraz pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni we wszystkich wymaganych kwestiach. Prosimy również wszystkich pacjentów o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa z uwagi na zdrowie swoje jak i innych.