Dyrektywa transgraniczna

Co to jest dyrektywa transgraniczna? Na czym polega zwrot kosztów za operację zaćmy?

Jednym z plusów wynikających z bycia państwem członkowskim Unii Europejskiej jest możliwość korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami swojego Państwa oraz zwrot kosztów, które poniesiemy w związku z tą opieką. Ten komfort zapewnia nam Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dn. 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, potocznie zwaną „dyrektywą transgraniczną". Również i my, jako obywatele państwa członkowskiego, od 15 listopada 2014 roku możemy z niej korzystać np. podczas operacji zaćmy w Czechach.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot kosztów za operację zaćmy?
Każda osoba posiadająca podstawowe ubezpieczenie w Polsce może ubiegać się o zwrot kosztów za świadczenia zdrowotne wykonane na terenie Unii Europejskiej.

Najważniejsze zasady ubiegania się o zwrot kosztów na podstawie dyrektywy transgranicznej:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca koszty w kwocie nie wyższej niż płaci za dane świadczenie wykonane na terytorium kraju.
2. Zwrot ww. kosztów dotyczy tylko gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, czyli tylko takich, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce -wykaz znajduje się na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego.
3. W przypadku niektórych świadczeń potrzebna jest zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ (nie dotyczy to operacji usunięcia zaćmy).
4. W przypadku świadczeń, do których wymagane jest skierowanie lub zlecenie, posiadanie ww. dokumentów jest niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów świadczenia. W naszej Klinice, skierowanie na operację usunięcia zaćmy można uzyskać na miejscu w dniu zabiegu.

Procedura zwrotu kosztów w przypadku operacji zaćmy w Tešin Medic Clinic

W naszej Klinice wszystkimi formalnościami dotyczącymi refundacji zabiegu usunięcia zaćmy zajmują się nasi eksperci. Poniżej procedura refundacji operacji zaćmy krok po kroku.
1. Pacjent umawia się na dogodny termin na zabieg usunięcie zaćmy.
2. W wybranym przez siebie terminie pacjent przyjeżdża do Tešin Medic Clinic. Podczas wypełniania dokumentów z pomocą naszego specjalisty, pacjent udziela nam pełnomocnictwa do reprezentowania i działania w jego imieniu między innymi przed Narodowym Funduszem Zdrowia, w celu uzyskania i odbioru zwrotu kosztów leczenia.
3. Po kwalifikacji i rozmowie z lekarzem kwalifikującym do zabiegu, pacjent decyduje, czy chce dopłacić do soczewki ponadstandardowej, czy wybiera soczewkę sferyczną za 0zł.
W przypadku wyboru soczewki ponadstandardowej pacjent pokrywa tylko i wyłączenie cenę wybranej przez siebie soczewki.
4. Nasi eksperci przesyłają komplet dokumentów do odpowiedniego względem zameldowania pacjenta oddziału NFZ. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji NFZ kontaktuje się bezpośrednio z TMC.
5. NFZ, po zapoznaniu się z dokumentacją i rozpatrzeniu sprawy, wydaje decyzję, którą przesyła do pełnomocnika (TMC). Następnie, kiedy decyzja stanie się ostateczna, Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca koszty leczenia na konto bankowe pełnomocnika.

Jak widać, nasi pacjenci nie muszą się martwić o zwrot kosztów za zabieg. Koszty, jakie ponoszą na miejscu w Klinice, zależą od tego, na jaką soczewkę zdecydują się po konsultacji z lekarzem i szczegółowym badaniu. Po operacji nie muszą już myśleć o tym, że czeka ich przeprawa przez procedurę związaną z refundacją. Mogą tylko cieszyć się nową jakością widzenia.